Enne ostu sooritamist palun tutvuge põhjalikult uuspood.ee interneti-kaupluse tingimustega.

Tellimuse vormistamisel olge tähelepanelik ja kontrollige, et sisestatud informatsioon ja kontaktandmed oleksid täpsed. Teie tellitud kauba õigeaegne ja kiire saabumine sõltub tellimuses esitatud andmete õigsusest.

Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Käesolevad tingimused kehtivad ostu-müügilepingutele (edaspidi Leping), mis sõlmitakse interneti-poes UUSPOOD (uuspood.ee) kaupa telliva isiku (edaspidi Ostja) ning Saare Kaubandus OÜ (edaspidi Müüja) vahel. Ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on edastatud Ostja poolt ja tellimuse kinnitus on saadetud Ostja e-meili aadressile ning Ostja on toote eest ära tasunud.

1.2.Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad UUSPOOD ( uuspood.ee) vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Saare Kaubandus OÜ on õigustatud  uuspood.ee  arengust tulenevalt ning parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama.

Tooted ja Hinnad

2.1. Kõik hinnad UUSPOOD (uuspood.ee) interneti-poes on välja toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

2.2. Ostetud toodetele lisandub transpordihind vastavalt Ostja valitud transpordiliigile ja selle tasub Ostja saadetise kättesaamisel (kui ei ole teisite kokku lepitud).

2.3. UUSPOOD (uuspood.ee) interneti-poes välja pandud kaubad on uued ja originaalid. Kaubad on kohe saadaval.

2.4 . Müüme ka nn. returntooteid. Prestiižsed kaubamajad ja brändipoed müüvad igat artiklit lühikest aega või kui ei saa enam pakkuda kõiki suurusi. Peale seda saadetakse kaup tootjale tagasi, kes selle hulgiladude kaudu odavamalt müüki paneb. Sama tehakse ka tootjapoolse tellimustega mittetäidetud ületoodanguga. Osadel returntoodetel on tootesildid eemaldatud või komposteeritud, et vältida petuskeemi, kus odavamalt ostetud toodet üritatakse brändipoodi tagastada ja sellelt vaheltkasu teenida.

Tellimine ja Maksmine 

3.1. Valige endale sobivad tooted välja ja lisage need Ostukorvi.

3.2. Kui kõik soovitud tooted on Ostukorvi lisatud siis vajutage „Vaata ostukorvi“, täitke vajalikud väljad oma andmetega ning kinnitage tellimus.

3.3. Ostu eest saab Ostja tasuda ülekandega.

3.4. Ostja e-postile saadetud tellimus kehtib kolm päeva ja ülekanne tuleb sooritada 3 tööpäeva jooksul.

3.4.1. Kui raha ei ole kolme tööpäeva jooksul Müüja arveldusarvele jõudnud, siis Ostja poolt UUSPOOD ( uuspood.ee ) interneti-kaupluses tehtud tellimuse võib Müüja tühistada.

Tarneaeg ja Transport 

4.1. Ostja poolt UUSPOOD ( uuspood.ee ) interneti-poest tellitud kaup väljastatakse Müüja laost peale 100% Tellimuse tasumist.

4.2. Kõik poes olevad tooted ja nende tellimused täidetakse pärast makse laekumist mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

4.3. Kui Ostja poolt tellitud kaup on antud hetkeks lõppenud või tootmisest maas, teavitab Müüja Ostjat sellest viivitamatult, annab teada uue kauba saabumise aja või tagastab soovi korral raha.

4.4. Müüja kasutab kauba transportimiseks Itella Smartposti ja Omniva teenuseid. Kauba väljastamine Itella ja Omniva kulleritele toimub igal tööpäeval. Omniva ja Itella teenuste tingimustega saate tutvuda nende kodulehtedel – Omniva.ee ja Itella.ee.

Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Ostjal on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates UUSPOOD ( uuspood.ee ) interneti-poe elektronposti aadressile info@uuspood.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga .

5.2. Peale toodete kättesaamist on Ostjal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted ei sobi, on Ostjal õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada.

5.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud.

5.4. Tellimuse tühistamisel või tellimusest taganemise korral 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist tagastab Müüja Ostjale ostu eest tasutud summa Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a. juhtudel kui tagastatav toode on halvenenud või halvenemine on põhjustatud:
5.4.1. asjaoludest, mis ei ole tingitud Müüjast
5.4.2. toote mittesihipärasest kasutamisest

5.5. Punktides 5.4.1. ja 5.4.2. toodud juhtudel on Müüjal õigus tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Ostja poolt toote eest tasutud ning talle tagastamisele kuuluva summaga.

5.6. Kauba tagastamise saatekulu tasub Müüja.

Garantii

6.1. UUSPOOD ( uuspood.ee ) vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul arvates toodete Ostjale üleandmisest. Toote garantiitunnistuseks on Ostjale e-postiga saadetud tellimuskiri.

6.2. Müüja ei vastuta:
6.2.1. Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest
6.2.2. puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
6.2.3. toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

6.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel on Ostja kohustatud selle kohta saatma Müüjale avalduse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Ostja õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

6.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Müüja kulul.

6.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

Isikuandmete töötlemise tingimused

Klientide parimaks teenindamiseks kogub ja säilitab Saare Kaubandus OÜ klientide andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi:

7.1. Saare Kaubandus OÜ järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise põhimõtteid.

7.2. Saare Kaubandus OÜ võib töödelda (sealhulgas koguda, salvestada ja edastada) järgmisi klientide andmeid: nimi, e-posti aadress ja kontakttelefoninumber . Firmade puhul lisanduvad veel firma aadress, KM-kohuslase registreerimisnumber ja ettevõtte registreerimisnumber. 

7.2.1. Saare Kaubandus OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

7.3. Isikuandmete kogumisel lähtub Saare Kaubandus OÜ seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.

7.4. Saare Kaubandus OÜ rakendab infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid isikuandmete kaitstuse tagamiseks ning isikuandmete töötlemise jälgimiseks. Saare Kaubandus OÜ töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest. 

7.5. Saare Kaubandus OÜ ei edasta klienti puudutavaid isikuandmeid ühelegi kolmandale isikule, välja arvatud kui selline kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on.

7.6. Saare Kaubandus OÜ võib saata oma klientidele uute pakkumiste ja kampaaniate kohta käivat infot. Kliendil on igal ajal õigus keelduda reklaamipakkumisest, teavitades sellest Saare Kaubandus OÜ´d. 

7.7. Saare Kaubandus OÜ säilitab isikuandmeid oma andmebaasis ning kliendil on õigus saada infot Saare Kaubandus OÜ´lt tema kohta käivate isikuandmete kohta, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, infot sooritatud toimingute kohta, e-poe konto kustutamist ning paluda isikuandmete töötlemist.

7.8. Saare Kaubandus OÜ salvestab e-posti teel antud klientide korraldusi ning vajadusel kasutab neid salvestisi kliendi korralduste ja toimingute tõestamiseks.

7.9. Küsimuste korral andmete töötlemise ja e-poe kasutajakonto osas, saatke e-mail aadressile info@uuspood.ee

Infoedastus

8.1. Müüja saadab kõik teated Ostja registreerimisvormis märgitud e-posti aadressil.

8.2. Ostja edastab kõik teated ja küsimused Müüja kontaktaadressile info@uuspood.ee

Lõppsätted

9.1. Ostja ja Müüja lepivad kokku, et kogu Müüja interneti-poe kodulehel olev teave (sealhulgas käesolevad tingimused, teave Müüja, pakutavate toodete ja teenuste, hindade ning garantii kohta, teave Müüja ja Ostja õigustest ja kohustustest Ostu-müügilepingu täitmisel) loetakse Ostjale kirjalikult esitatuks.

9.2. Kõik Ostu-müügilepingust tulenevad lahkhelid Ostja ja Müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse lahkhelid Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras.

Shopping Cart
Scroll to Top